Pazarlama ve İletişim

Bize Mesaj Gönderin
Bütünleşik Pazarlama İletişim Ajansı | min solutions

Pazarlama iletişimi ürün ve hizmete sahip olan firmaların alıcılara tanıtımını yaparak satmak için bulunduğu bütün etkileşimi bünyesinde barındıran bir kavramdır. Günümüzde ise günden güne artan ticaret ortamlarında farklılaşan iletişim kanalları ile etkili bir iletişim pazarlama yönünden oldukça öneme sahiptir. Pazarlama iletişimi alıcıların talep ettiklerini öğrenerek bunların doğrultusunda yönlendirilip başka yöne kanalize edilmesini hedeflemektedir. Pazarlama iletişimi yönetimi, işletmelerin rekabet üstünlüğünü sağlamasında çok önemli ögelerden biri olarak günden güne öneme sahip olmaktadır. Artan bu önem ile pazarlama iletişimi elemanları içerisinde bir bütün olarak çalışıp daha etkili bir pazarlama iletişimi gerçekleştirmektedir.

Pazarlama İletişimi Yönetimi

İletişim yönetimi, danışmanlık desteği sağlamış olduğu kurum, kuruluş, marka ve organizasyonel anlamdaki iş ortaklarının, pazarlama iletişimi yönetimi ve hedef kitleleriyle etkin şekilde doğru kanallarla karşılaşmasını sağlamak konusunda danışmanlık yapmasına imkan verir. Pazarlama iletişimi danışmanlığı, satış ve pazarlamaya yönelik etkili iletişim yöntemleri oluşturarak, destek verici projeler ve akılcı kampanyalar yaparak, danışmanlık verilen müşterilerin, markaların bilinmesini artırmayı amaçlamaktadır.

Şirket olarak pazarlama iletişim yönetimi dahilinde bazı kuralları benimsemiş bulunmaktayız:

Pazarlama etkinliklerini iletişim anlayışı ile değerlendirmek.

Müşterilerin kurumsal kimliği ve pazarlama amaçları ile eşgüdümlü, kısa ve uzun zamanlı iletişim planları hazırlamak.

Hedef kitlenin ihtiyaçları ve ilgileri yönünde satış ve pazarlamaya destek olacak biçimde projeler hazırlamak.

İlgili departmanların iletişim odaklı çalışmalarına olanak sağlamak.

Marka oluşturulması ve konumlanması çalışmalarına katkıda bulunmak

Büyük çaplı pazarlama projelerinde, reklam ve araştırma konularında etkinlik gösteren şirketler ile uyumlu çalışmak.

Pazarlama İletişimi Anlayışı

Global ekonominin ve küresel daralmanın da etki etmesiyle, şirketler iletişim etkinliklerinde pazarlamaya dönük çözümler, pazar paylarını artırmak için stratejiler ve marka değerlerini yükseltmenin yanı sıra sıcak satışa teşvik eden stratejiler de ciddi bir biçimde önem kazanmıştır.

Pazarlama iletişimi, bu zamana kadar reklam, promosyon, halkla ilişkiler olarak adlandırılırken; günümüzde ürünün özellikleri ile başlayan, satış ve sonrası hizmetlere kadar ilerleyen geniş anlamlı bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Şirket olarak pazarlama iletişimi şirketlerin iletişim amaçlarının hedeflere ulaşabilmesi için lazım olan kaynak dağılımının yapılıp etkinliklerinin saptanması olarak adlandırmak tayız.

Hızlı Mesaj Gönder